Projectes

Katuma és una plataforma cooperativa que facilita la creació i gestió de grups de consum. Es tracta d’una alternativa més justa i sostenible que l’oferida per les grans distribuïdores i els intermediaris comercials.

Time Overflow és una plataforma de gestió de Bancs de Temps, un sistema d’oferta de serveis a canvi de temps. La plataforma facilita les tasques de gestió i intercanvi de serveis entre els membres d’un banc.

Col·laborem amb