Sobre Coopdevs

Coopdevs és una entitat que aporta software lliure a l’economia social i solidària. Sorgida des de professionals del sector tecnològic de Barcelona amb inquietuds socials, proporciona amplis coneixements tècnics i metodologies de treball en aquest àmbit econòmic. Entre molts altres projectes, impulsem Katuma, formem part de l’equip de desenvolupament d’Open Food Network i desenvolupem TimeOverflow.

Sobre la feina

Ara busquem gent amb esperit cooperatiu que tingui ganes de compartir aquest repte aportant la seva experiència de desenvolupament de software en un moment important per fer créixer el projecte.

La candidata s’unirà principalment a l’equip que treballa en la línia de negoci d’ERP per a cooperatives que es desenvolupa en Python. Aquesta unitat s’encarrega d’acompanyar i ajudar a cooperatives i altres entitats a la sistematització dels seus processos interns i la seva optimització amb software ERP. Les tasques són:

 • Implementacions d’ERP a empreses
 • Integracions entre ERP i serveis externs
 • Acompanyament a altres membres junior de l’equip
 • Desenvolupament de backend web

A més, donada la rotació de responsabilitats i diversitat dels projectes que tenim fa que la tasca no es limiti a aquest àmbit i també es puguin dedicar hores als projectes de Katuma, TimeOverflow o projectes específics per altres clients, sempre en l’àmbit web.

Busquem doncs, alguna persona que compleixi els següents criteris:

 • Experiència i bases sòlides en disseny i programació orientada a objectes
 • Haver desenvolupat aplicacions web amb frameworks open source en Python o Ruby tals com Django, Flask, Ruby on Rails, Sinatra, etc.
 • Experiència i ús habitual de tests unitaris i d’integració
 • Coneixement de Git suficient per gestionar tots els aspectes d’un repositori
 • Haver practicat code review en projectes anteriors
 • Nivell mitjà d’anglès escrit i llegit
 • Saber treballar en equip
 • Capacitat de comunicació

Algunes de les tecnologies que s’usen són: Postgresql, Python, Rails, Ansible, Odoo i Git.

Aspectes que valorem molt positivament:

 • Haver contribuït en projectes open source
 • Interès en millorar l’ecosistema de l’economia social i solidària i la participació en algun projecte d’aquest àmbit
 • Experiència amb algun ERP escrit en Python
 • Coneixements d’optimització de bases de dades relacionals
 • Coneixements de frontend web: JavaScript, CSS i HTML
 • Familiaritat amb la línia de comandes
 • Interès en Data-Driven: basar les decisions en dades empíriques a partir de sistemes de business intelligence, analítiques i monitoratge.

Salari

25.000 € - 30.000 € segons candidat.


Aplica per aquesta oferta enviant-nos un mail a info@coopdevs.org

Uneix-te i impulsem l’economia social i solidària plegats!