Com començar un projecte de Business Intelligence?

En aquest article us explicarem les passos a seguir per a portar a terme amb èxit un projecte de Business Intelligence.
Hi ha moltes tipologies d’empreses i cadascuna té unes necessitats diferents, el que totes tenen en comú és que en algun moment, probablement diverses vegades, hauran de prendre decisions basades en les dades, o voldran veure l’evolució del seu negoci. Per a totes elles, siguin grans o petites, noves o assentades, els serà útil poder tenir les eines necessàries per visualitzar i analitzar-les de forma fàcil.

Què és el primer que necessito?

El primer que cal quan es comença un projecte de BI és saber les dades que es volen visualitzar.
Pot ser que es tingui molt clar, per que ja s’hagi estat treballant prèviament en fulls de càlcul per a fer seguiment, o potser encara no es té res.
Si no es té res, els principals àmbits on començar són:

 • Dades financeres.
 • Gestió de sòcies.
 • Visualització de l’estat del negoci (consums).

Extracció de dades

Un cop ja tenim què volem visualitzar cal trobar d’on extreure aquestes dades.
En cas que ja tinguem uns fulls de càlcul on s’analitzen les dades, és veure com s’estan omplint actualment.
En cas que encara no haguem començat a fer anàlisi de dades, probablement s’està utilitzant un ERP, com Odoo, o algun altre tipus de base de dades per guardar la informació. Aquest serà el nostre origen de dades.
Pot ser que en una sola base de dades hi hagi tota la informació, o bé, que les dades estiguin repartides en més d’un lloc. Això no és un problema, en el transcurs del projecte de BI, es consolidaran els diferents orígens per a poder fer visualitzacions conjuntes.

Orígens de dades

Visualització de dades

Un cop ja tenim què volem veure i com i d’on podem extreure les dades, ja podem muntar la infraestructura com la que es pot veure al final del post (https://coopdevs.org/business-intelligence-per-a-leconomia-social-i-solidaria/) i muntar les visualitzacions amb Superset.

I ja tenim un entregable del nostre projecte de Business Intelligence!

I quant es triga a fer aquest procés?

Depèn una mica de la mida de l’entitat, la quantitat de dades, la quantitat d’orígens de dades, si ja es té una idea de les dades que es volen visualitzar, etc.
Cada cas s’ha d’avaluar a part, però com a referència, per a una entitat que té un sol origen de dades, amb desenes de milers de files a les taules, amb unes 15-20 hores de feina és poden tenir resultats molt vistosos.

I ja s’ha acabat el projecte de Business Intelligence?

En aquest punt ja hi ha un primer entregable útil i es pot aturar el projecte, però idealment un projecte de Business Intelligence no acaba mai.
Un cop es veuen les primeres opcions, normalment apareixen noves idees a desenvolupar, noves dades a explotar, noves decisions a prendre on necessitem noves dades.
També, hi ha l’opció de crear estructures per a que les pròpies usuàries es puguin crear els seus charts i dashboards sense necessitat d’ajuda tècnica (self service). Es poden crear eines per a poder fer simulacions (escenaris what-if), es poden crear processos de control de la qualitat de les dades, es poden crear algorismes de ciència de dades per poder fer prediccions de futur, …
Els projectes de BI són projectes vius, com les entitats, que van creixent i evolucionant amb elles.

Què oferim des de Coopdevs?

Des de Coopdevs oferim diferents tipologies de projecte:

 • Claus en mà:
  Recomanat per a projectes petits, acotats en el temps. En aquest projecte analitzarem les dades que té la vostra entitat, farem una proposta de visualitzacions i les implementarem.
 • Projecte per hores:
  Recomanat per a entitats mitjanes-grans. En aquesta tipologia de projectes anirem fent un seguiment constant de les necessitats de l’entiat i anirem implementant els dashboards i estructures necessàries per a la presa de decisions. L’inici del projecte anirà des de la creació de dashboards bàsics fins a la creació de dashboards complexos, estructures self service, etc.
 • Analítica web:
  Instal·lació configuració i anàlisi de dades de les webs de l’entitat mitjançant Matomo.

En tots els casos ens adaptem a les diferents tipologies d’usuàries:
Usuàries amb coneixements bàsics
– Capacitat de consultar dashboards ja creats modificant paràmetres.
Usuàries amb coneixements mitjans
– Capacitat de crear els seus propis gràfics i dashboards a partir de datasets.
– Capacitat de consultar dashboards ja creats modificant paràmetres.
Usuàries amb coneixements avançats
– Capacitat de crear els seus propis datasets amb SQL.
– Capacitat de crear els seus propis gràfics i dashboards a partir de datasets.
– Capacitat de consultar dashboards ja creats modificant paràmetres.
– Capacitat de programar l’enviament de dashboards o gràfics per mail.
– Capacitat de crear simulacions amb escenaris what-if

Business Intelligence – Un cas pràctic – Associació per al Desenvolupament dels Bancs de Temps