Avís legal

Data d’última actualització: 1 de gener de 2020


Cada vegada que utilitzi aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment.
L’accés i utilització del web coopdevs.org per un usuari, tal com el mateix es defineix en l’Avís Legal, suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present política de privacitat, en les condicions generals de contractació i en l’avís legal.


La prestació del servei del web té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat al web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Ha de llegir atentament aquesta Política de Privacitat en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que aquesta pot patir modificacions.


1. IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El titular i responsable del tractament en els termes de les Lleis de protecció de dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és Coopdevs Treball SCCL: Coòpolis (Can Batlló) C/Constitució 19-25. Bloc 8. 08014 Barcelona NIF: F67188490

Podeu obtenir més informació sobre Coopdevs a través de la següent adreça de correu electrònic : info@coopdevs.org


2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA APLICABLE
Coopdevs, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa el RGPD, la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.


3. TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT
Coopdevs l’informarà sempre sobre quines dades són necessàries pel compliment de les finalitats que més endavant es detallen. Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades – si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar la confidencialitat de les seves dades i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments portats a terme per Coopdevs segons la naturalesa de les dades facilitades per vostè a través d’aquest lloc web.
No obstant això, se li adverteix i se li informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, Coopdevs no podrà tenir-se per responsable d’aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega per vostè. de continguts des del Lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).


4. DADES PERSONALS
Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-(per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d’identitat o D.N.I.). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic / adreces postals particulars / telèfon mòbil i contingut generat per l’usuari. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador o l’adreça MAC del dispositiu mòbil, així com també la informació que obtenim a través de les Cookies.


5. RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITATS DEL TRACTAMENT
Les dades personals proporcionades tant en el moment del seu registre com a usuari del web així com els que faciliti posteriorment amb motiu de la utilització del mateix, seran tractades per Coopdevs, per a la gestió diària del web, així com per possibilitar la subscripció als continguts del web.
Un cop se subscrigui a continguts del Web, com a usuari final autoritza amb l’ acceptació d’ aquesta política que les seves dades personals també siguin recollides per Coopdevs, com a entitat gestora del web.
Tractaments de dades personals dels usuaris registrats responsabilitat de Coopdevs
Coopdevs podria utilitzar la informació que ens faciliti de forma general (sense que el permeti identificar personalment) per a fins interns del negoci com, per exemple, la creació d’estadístiques i el desenvolupament de plans de màrqueting. Eventualment podríem demanar i emmagatzemar determinada informació que no permeti identificar personalment i referent a l’ús per la seva part d’aquest web, per exemple, les pàgines més visitades.


Comunicacions comercials

Posem en el seu coneixement que, de vegades, a través dels diferents formularis de recollida de dades incloses en el Web, Coopdevs podrà demanar el consentiment dels Usuaris Registrats i/o dels Usuaris Finals per al tractament de les seves dades amb la finalitat de remetre a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics ( SMS, correu electrònic, etc. ) informació tècnica, operativa, comercial i de publicitat sobre les mateixes ( les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials ) i de serveis oferts per aquestes.


En tot cas, l’usuari registrat podrà oposar-se a que les seves dades siguin tractades amb aquestes finalitats, tant en el moment de la recollida de les dades mitjançant la marcació de la casella / es que a aquest efecte s’inclou / en els corresponents formularis de recollida de dades, així com en qualsevol altre moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@coopdevs.org.


6. TRANSFERÈNCIA EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

Si hi ha una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació de Coopdevs llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recollida en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant per això el canvi de responsable de les seves dades.


7. CONSERVACIÓ DE LES DADES.
Les seves dades es mantindran mentre no exerceixi el seu dret de supressió en els termes de l’apartat següent i es conservaran durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis de prescripció d’eventuals infraccions en matèria de protecció de dades així com , segons els terminis de prescripció prevists en la resta de normativa que pugui resultar d’aplicació.
Així mateix, quan ja no necessitem utilitzar les seves dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o es anonimitzarem als efectes de que ja no els puguem identificar.


8. DRETS DELS INTERESSATS I EL SEU EXERCICI
Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a Coopdevs Treball SCCL: info@coopdevs.org.


En compliment de l’article 80 del RGPD l’informem que té dret a donar mandat a l’Autoritat de control pertinent per a que, si escau, exerceixi en el seu interès els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades.


9. CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Coopdevs es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l’Autoritat de Control pertinent.


En aquests supòsits, Coopdevs li informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.